Arga brev till radionämnden

En bok av Mattias Boström, Martin Kristenson & Fredrik af Trampe

Archive for the ‘talangjakter’ Category

De lokala oförmågorna

leave a comment »

Den 12 januari 1973 inkom till radionämnden ett brev, som vår tids Idol-jury kanske borde ta sig en funderare över:

Det är alldeles uppenbart att man inte kan garantera standarden hos en programmedverkande, samtidigt som man genom dennes medverkan försöker att utröna huruvida några kvalifikationer förefinns eller inte.
  Eftersom varje talangjakt innebär ett mer eller mindre slumpmässigt sökande efter de egenskaper som enligt avtalets bestämmelser om god underhållning bör vara allmänt tillstädes, är talangjakter alltså helt avtalsstridiga. Det faktum att Sveriges Radio tycks vara mera intresserad av att få geografisk spridning på de lokala oförmågorna än att koncentrera sökandet till de jaktmarker, där förmågorna är som flest, ger ytterligare belägg för det avtalsstridiga i dessa program.
  Jag anmäler mot denna bakgrund programserien ”Ställ upp”, som bör läggas ner fortast möjligt. Ett och annat russin i tårtan försvarar inte ett bakverk med så många dåliga – och dåligt kända – ingredienser.
  I tävlingsbestämmelserna sägs att de medverkande inte får vara professionella, vilket innebär ett formellt och faktiskt utestängande av den grupp, som innesluter majoriteten av vår underhållningselit. Redan detta arrangemang är alltså – oavsett vad en talangjakt i övriga sammanhang förväntas innebära – helt avtalsstridigt.
  Det finns ingenting i avtalet som säger att man av besparingsskäl får sända program och programmedverkande, som inte kan kvalificera sig genom ett redan etablerat kunnande. De ekonomiska motiven för radions talangjakter är alltså helt ointressanta i de fall där de inte bedöms som direkt försvårande.
  Varje tävlande har rätt att förvänta sig en sakkunnig bedömning enligt väl beprövade normer. Genom valet av en ”publikens representant” i juryn äventyras denna rätt. Juryns sammansättning kan därför inte, ”rent tekniskt”, sägas stå i överensstämmelse med avtalets kvalitetsbefrämjande bestämmelser.
  Med hopp om att dessa logiska konstateranden får tala också genom radionämndens ställningstagande, tecknar jag

XX

Annonser

Written by hrsvisser

15 mars 2010 at 06:22

Publicerat i talangjakter